امام رضا

مراد از اینکه امام صادق(ع) فرموده است: اگر امام رضا(ع) را عارفاً بحقه زیارت کنید، شفاعتتان می کنم ،حتی اگر مرتکب کبیره شده باشید ،چیست؟

    پرسش   عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: تُقْتَلُ حَفَدَتِی بِأَرْضِ خُرَاسَانَ فِی مَدِینَةٍ یُقَالُ لَهَا طُوسُ. مَنْ زَارَهُ إِلَیْهَا عَارِفاً بِحَقِّهِ أَخَذْتُهُ بِیَدِی ...
امام رضا

علت نام گذاری امام رضا (ع) به ضامن آهو چیست؟

  پرسش   علت نام گذاری امام رضا (ع) به ضامن آهو چیست؟   پاسخ اجمالی   یکی از القاب مشهور امام رضا (ع) ضامن آهو است. این داستان آن ...