حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

گفته می‌شود که در جریان مسمومیت امام حسن(ع)، جگرشان آسیب دید. با توجه به این‌که امکان ندارد جگر از دهان خارج شود، چگونه چنین ماجرایی قابل قبول است؟!

پرسش می‌گویند امام حسن(ع) به جهت مسموم شدن، جگرشان از دهانشان به صورت تکه‌تکه خارج ‌شد. با توجه به این‌که جگر اصلاً در لوله گوارشی واقع نیست، چطور چنین چیزی ...