حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

فرشتگانی که در جنگ بدر به کمک مسلمانان آمدند، چه نشانه‌هایی داشتند و چه کسی جلودار آنان بود؟

  پرسش در قرآن آمده است در جنگ بدر فرشته‌ها با علامت مشخص بودند تعداد و علامت‌های آنها چه بود و چه کسی جلودار و رهبر آنها بود؟ پاسخ اجمالی ...
حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

این‌که پیامبر اسلام(ص) کشته‌های کفار در جنگ بدر را در چاهی ریختند، آیا با کرامت انسانی و رعایت بهداشت سازگار است؟

پرسش آیا این مطلب صحیح است که پیامبر (ص) کشته‌های کفار جنگ بدر را در چاه ریختند؟ چرا؟ پاسخ اجمالی جنگ بدر نخستین غزوه رسول خدا(ص) بود که در هفدهم ...