امام صادق (ع)

تجربیات امام صادق(ع) که به کار ما می‌آید

از خیلی‌ها می‌پرسند: در دنیا دنبال چه چیزی هستید؟ تردید و تحیّر دارد و نمی‌داند یا جواب روشنی ندارد. یا جواب روشن دارد، ولی راه رسیدنش را نمی‌داند. امام صادق ...
امام صادق
شیعه از منظر امام صادق(ع)

شیعه و مُحب چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

* شيعه از منظر امام صادق(عليه السلام) يَا ابْنَ جُنْدَبْ اِنَّما شيعَتُنا يُعْرَفونَ بِخِصال شَتّى بالسَّخاءِ و البَذْلِ لِلاِخوانِ و بِاَنْ يُصَلّوا الْخَمْسينَ لَيْلا و نَهاراً. شيعَتُنا لا يَهِرُّونَ هَريرَ ...