حضرت مسلم

شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع)

    حضرت مسلم برادرزاده امام علی (ع)، صاحب رأی و علم و شجاعت بوده و در مکه اقامت داشت. امام حسین ع او را به کوفه فرستاد. چندین هزار ...