۶۳۶۱۲۱۴۱۵۷۱۵۱۱۷۰۱۵۸۲۴۱۵۷۱۶۹۲۴۵۲۲۳۲۴۹۱۸۸۷۴
نبرد میان مدرنیته و عقاید دینی؛

دین، در خدمت سعادت فرد یا راهکاری برای پیشرفت جامعه

    انسان امروز هرچقدر هم که سنتی باشد، ناگزیر از تن دادن به مظاهر تکنولوژی می‌شود و این تراژدی انسان دیندار را با چالش و بحرانی مواجه ساخت که ...
امام موسی صدر

امام موسی صدر شیعیان لبنان را از فقر نجات داد

  در آن زمان تکدی‌گری و گدایی رواج داشت و این برای شیعیان لبنان بسیار زشت بود، اما امام موسی صدر جلوی این کار را گرفت. ایشان برای نیازمندان کار ...
امیرالمومنین

ویژگی‌های دنیای حرام در کلام امیرالمومنین(ع)

  راه های آن حیرت زا، گریزگاهایش ناپیدا، و خواسته هایش نومید کننده و زیانبار است، پناهگاه‌های آن انسان را تسلیم مرگ می کند، و از خانه های خود بیرون ...
امیرالمونین
مدیریت در اقتصاد علوی

فاکتورهای اقتصادی حکومت امام علی (ع)

    بدون شک هدف عالی هر نظام اقتصادی و دین‌مداری که بهره ای از ارکان اخلاقی دارد، رساندن آحاد جامعه به رفاه عمومی است. نظام اقتصادی علوی نیز از ...
1 2