حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

واقعه ای در ۱۷ ماه رمضان

ماجرای جنگ بدر یكی از حادثه‎هایی كه در آیات متعدد قرآن به فرازهایی از آن حادثه اشاره شده، ماجرای جنگ بدر است كه نخستین جنگ بزرگ مسلمانان با كفار قریش ...
حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

نقش حضرت علی علیه السلام در جنگ بدر

جنگ بدر نخستین جنگ كامل العیار میان مسلمانان و مشركان بود و به همین دلیل نخستین آزمایش نظامى بین طرفین به شمار مى‏رفت و از این پیروزى هر یك از ...