حضرت عبدالعظیم حسنی

نامه امام رضا (ع) به حضرت عبدالعظیم می‌تواند منشور اتحاد مسلمانان باشد

معاون پژوهشکده علوم و معارف حدیث گفت: نامه امام رضا(ع) به عبدالعظیم حسنی در واقع بخشنامه ائمه به شیعیان است که آن هم به واسطه حضرت عبدالعظیم به دست ما ...